ELFACK 2015 5-8 maj

Välkommen att besöka oss i monter B09:66!

Här finns flera spännande nyheter bl a:

  • Självläkande nät
  • Smart Ring som fördelningsställverk
  • Från statiskt till dynamiskt nät
  • Smörjningsfritt motordon