40 års livslängd

Verklighetstest Smart Ring

Ett Smart Ring ställverk placerades redan 2011 i en nätstation mycket nära havet hos Falkenberg Energi. Erfarenheter från 1980-talet visar oss att den miljön är extra svår med saltstormar mm.

Nu nästan 7 år senare har vi bytt ut ställverket och analyserat det. Det ser helt nytt ut inuti tanken. En partikeltest visar att det inte fanns några främmande artiklar överhuvudtaget, exempelvis salt partiklar. Det här styrker vår uppfattning att Smart Ring klarar > 40 års livslängd också i mycket svåra miljöer.